HUTA MIEDZI „GŁOGÓW”

Oddział Realizacji Inwestycji, Remontów i Utrzymania Ruchu realizuje szereg zadań remontowych w ciągu technologicznym Huty Miedzi „Głogów”, w tym umów związanych z naprawami serwisowymi i serwisowaniem urządzeń transportowych, czy utrzymaniem ruchu na jej wydziałach.

serwis01 serwis02 serwis03

Wśród ostatnich dokonań należy wymienić: